معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
سازمانهاي تسهيلات دهنده
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)

www.irtip.ir

طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي www.irankarafarin.com
مديريت ايجاد وتوسعه طرحها سازمان گسترش و نوسازي

www.idro.org

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

www.Esfrd.ir

شركت توانير دبيرخانه ماده 68 برنامه سوم توسعه

www.tavanir.org.ir

شركت نوسازي صنايع ايران

www.irci-co.com

طرح كمك به نمونه‌سازي وماشين آلات و تجهيزات صنعتي

www.irtdp.com

دبيرخانه بند ر تبصره 2 قانون بودجه سال 1384
صندوق حمايت از پژوهشگران كشور

www.insf.org

سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي

www.iraniec.ir

 

مراکز دولتي

مراکز پژوهشي و تحقيقاتي

رسانه هاي جمعي (روزنامه ها)

بانکها و شرکتهاي بيمه

پارک علم و فناوري

دانشگاه هاي دولتي وابسته به وزارت علوم

دانشگاه هاي دولتي وابسته وزارت بهداشت

 دانشگاههاي در حال توسعه

وزارتخانه ها