به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

وزارت صنايع و معادن
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

راهنماي تكميل پرسشنامه


صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن (شركت مادرتخصصي ) وظيفه حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك در بخشهاي خصوصي و تعاوني را بصورت اعطاي تسهيلات بلاعوض و يا تسهيلات با نرخ ترجيحي به افراد حقيقي يا حقوقي برعهده دارد .
موضوع فعاليت صندوق عبارتست از سرمايه گذاري ريسك پذير و خدمات كارشناسي، صدور ضمانت نامه و حمايت مالي از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك در بخشهاي مرتبط به افراد حقيقي و يا حقوقي در زمينه‌هاي زير مي‌باشد :
1- خريد، انتقال، جذب و توسعه فن‌آوريهاي پيشرفته
2- مطالعه و تحقيقات اعم از بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي
3- آموزشهاي تخصصي كوتاه مدت
4- خدمات مهندسي و طراحي
5- طرحهاي توليدي و خدماتي نيمه ساخت صنعتي و انبوه
6- شركت در مناقصه، همايشها و نمايشگاههاي داخلي و خارجي
7- ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت اطلاع‌رساني، تدوين، انباشت و اشاعه دانش فني
8- گسترش همكاريهاي فني و اقتصادي بين‌المللي و ارتقاء صادرات
9- جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
صنايع تحت حمايت صندوق شامل صنايع ارتباطي- اتوماسيون- رايانه‌اي- الكترونيك نوري- قطعات الكترونيك- الكترونيك مصرفي و الكترونيك كاربردي مي‌باشد كه بطور كلي صنايع الكترونيك ناميده مي‌شوند. تعريف صنايع مذكور مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده 112 قانون برنامه سوم عبارتست از :
الف - صنايع ارتباطي: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها- قطعات الكترونيكي يا نوري و نرم‌افزارها، تجهيزات سخت افزاري و نرم‌افزاري مورد استفاده در مخابرات و يا شبكه‌ها را طراحي و توليد نموده و يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند. از قبيل: انتقال، پخش، راه گزيني (سوئيچ)، شبكه دسترسي و مسير دهي و زير ساختهاي ارتباطي فن‌آوري اطلاعات .
ب- صنايع اتوماسيون: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها- قطعات الكترونيكي يا نوري و نرم‌افزارها، ابزار و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد استفاده در مانيتورينگ سيستم‌هاي كنترلي با اتوماسيون صنعتي و اداري را طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند. از قبيل : ابزار دقيق، مانيتورينگ، ايمني و امنيتي .
ج- صنايع رايانه‌اي: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها- قطعات الكترونيكي يا نوري- ارتباطات – نرم‌افزارها- فن‌آوري اطلاعات، تجهيزات سخت‌ افزاري و نرم افزاري سيستم‌هاي رايانه‌اي براي ذخيره و بازيابي - پردازش – تبادل و فن‌آوري اطلاعات را طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند .
د- صنايع الكترونيك نوري: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها و قطعاتي كه فن‌آوري نور توأم با الكترونيك در آنها به كار گرفته شده است، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري لازم را طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند. از قبيل: ليزر، تلسكوپ، ميكروسكوپ، سنسورها و فيبر نوري .
هـ - صنايع قطعات الكترونيك: صنايعي كه عناصر، قطعات و مدارات مجتمع الكترونيكي را اعم از فعال ياغير فعال و مجزا يا هايبريد طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند .
و- صنايع الكترونيك مصرفي: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها- قطعات الكترونيكي يا نوري و نرم‌افزارها، تجهيزات سخت‌افزاري و نرم افزاري مورد استفاده درعموم صنايع الكترونيك يا الكترونيك مصرفي را طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند. از قبيل: الكترونيك مصرفي ( گيرنده راديو، تلويزيون، نمابر )
ز- صنايع الكترونيك كاربردي: صنايعي كه با استفاده از دستگاهها- قطعات الكترونيكي يا نوري و نرم‌افزارها، تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد استفاده در كاربردهاي ويژه و تخصصي خارج از حوزه الكترونيك را طراحي و توليد نموده يا خدمات مبتني بر آنها را ارائه مي‌كند. از قبيل: مهندسي پزشكي، خودرو، ناوبري (هوافضا- دريايي )

معيارهاي بررسي تقاضاي تسهيلات
هر طرح بايد تمامي معيارهاي اصلي 1 الي 8 و يكي از معيارهاي فرعي 9 الي 14 متناسب با نوع طرح را داشته باشد. بديهي است دارا بودن معيارهاي فوق براي طرح پيشنهادي دليل بر تصويب آن نبوده و تصويب هر طرح منوط به تاييد كميته فني صندوق مي باشد .

معيارهاي اصلي
1- موضوع طرح: در يكي از زمينه هاي صنايع الكترونيك مندرج در راهنماي تكميل پرسشنامه قرار داشته باشد .
2- توانايي متقاضي: مجري توانايي اجراي طرح را به طور كامل دارا باشد. اين توانايي باتوجه به مدارك علمي تحصيلي، سوابق تجربي، پژوهشي و شغلي، پروژه‌ها وطرحهاي انجام‌شده‌قبلي، تاليفات، مقالات، امكانات‌موجود متناسب باموضوع طرح و تحقيقات انجام ‌شده‌ درباره ‌طرح‌ بررسي مي گردد .
3- عملي بودن اجراي طرح: منابع انساني، اطلاعات و دانش فني، مواد و امكانات مورد نياز در دسترس باشد .
4- مدت زمان اجرا: زمان بندي ارائه شده جهت اجراي طرح واقعي و ميان مدت باشد .
5- توان بازپرداخت وام: متقاضي بايد توان بازپرداخت وام را داشته باشد كه اين امر باتوجه به گردش مالي، دارائيهاي متقاضي و بازدهي اقتصادي طرح پيشنهادي، مشخص مي گردد .
6- نتايج طرح: اجراي طرح حداقل يكي از نتايج زير را در برداشته باشد :
درآمد ارزي (صادرات)، صرفه جوئي ارزي (در مقابل واردات)، ايجاد منافع اقتصادي، اشتغال زايي ، ايجاد و ارتقاء دانش فني
7- هزينه طرح: هزينه هاي اجراي طرح تا رسيدن به نتايج بند 6 توجيه اقتصادي داشته باشد .
8- مشاركت‌متقاضي:مشاركت‌مالي‌متقاضي‌دراجراي‌طرح‌ضروري‌است.‌ميزان مشاركت مورد قبول پس از بررسي كارشناسي تعيين مي شود .

معيارهاي فرعي
9- نمونه سازي: تكنولوژي محصول به روز و مورد نياز بازار فعلي بوده يا هدف از نمونه سازي، غيرانحصاري نمودن بازار محصول باشد و همچنين توانايي و امكان توليد محصول و توجيه اقتصادي آن وجود داشته باشد .
10- توليد: نمونه محصول قبلاً ساخته شده و حداقل امكانات توليد مانند مكان توليد توسط متقاضي تأمين شده باشد. در صورت امكان قرارداد فروش و يا هرگونه مدركي جهت اطمينان از فروش موجود باشد .
11- آموزش: موضوع آموزش تخصصي، مورد نياز و به روز باشد .
12- انتقال فن آوري: موضوع فن آوري مورد نياز بوده و به روز باشد يا پيش نياز تكنولوژي پيشرفته روز باشد .
13- بازاريابي: متقاضي بايد قبلاً تحقيقات اوليه در رابطه با محصولات خود را در بازار هدف انجام داده و ارائه نمايد .
14- تحقيقات: موضوع تحقيق رو به افول نبوده و با زمينه فعاليت متقاضي مرتبط باشد .

نحوه اعطاي تسهيلات
1- دريافت پرسشنامه (فرم پيشنهاد پروژه) و دستورالعمل تكميل آن از صندوق توسط متقاضي .
2- ارائه و يا ارسال پرسشنامه تكميل شده به همراه پيوستهاي مورد نياز و نامة رسمي درخواست دريافت تسهيلات از صندوق .
تكميل دقيق و كامل پرسشنامه و v ارسال اطلاعات درخواستي الزامي بوده و تقاضاهايي كه بطور ناقص ارسال گردد مورد بررسي قرار نمي گيرد .
3- پس از دريافت پرسشنامه و پيوستها، مراحل بررسي فني و اقتصادي پروژه توسط كارشناسان صندوق آغاز گرديده و مذاكرات، مكاتبات و بازديدهاي مورد لزوم جهت حصول نتيجه نهايي انجام مي پذيرد. در صورت تكميل بودن مدارك، دوره بررسي تا اعلام نتيجه حداكثر 2 ماه بطول مي انجامد .
4- پس از بررسي كامل و جمع بندي كارشناسي، طرح مذكور در جلسات كميته فني مطرح گرديده و منجر به اتخاذ تصميم نهايي مي‌گردد .
5- در صورت تصويب طرح، امكان پرداخت تسهيلات و شرايط آن شامل ميزان تسهيلات مصوب، نحوه و ميزان اقساط پرداخت و بازپرداخت و ضمانتهاي لازم به اطلاع متقاضي خواهد رسيد و در صورت عدم تصويب، طرح مذكور راكد اعلام مي گردد .
v در صورتي كه دلايل اصلي عدم تصويب طرح مرتفع گردد، متقاضي مي تواند مجدداً پروژه را ارائه نمايد .
6- پس از تعيين و اعلام شرايط و نحوة پرداخت تسهيلات مصوب، متقاضي موظف است با هماهنگي صندوق نسبت به تهيه پيوستهاي قرارداد، ضمانتهاي لازم و ... اقدام نموده و پس از تكميل مدارك مذكور جهت عقد قرارداد به صندوق مراجعه نمايد .
قبل ازپرداخت قسط اول،معادل نيم درصد(5/0%)مبلغ وام مصوب، بعنوان v كارمزد از متقاضي دريافت مي‌گردد .
7- پس از امضاي قرارداد توسط‌طرفين، اجراي مفادقراردادتوسط‌متقاضي كه ازآن‌پس مجري‌ناميده مي شود آغاز مي‌گردد .
8- مجري موظف است پس از اتمام هر مرحله از طرح، موضوع را بطور كتبي به همراه گزارش كامل فني، اجرايي و مالي به اطلاع صندوق برساند. بديهي است زمان درخواست بايد به گونه اي باشد كه پس از بررسي موضوع توسط صندوق، موعد پرداخت قسط مربوطه فرا رسيده باشد .
اعطاي اقساط هر مرحله منوط به تاييد گزارش مجري توسط صندوق مي باشد. عدم v توانايي جذب تمامي
وام مصوب به هر دليل مانع از انجام بازپرداختهاي مجري در موعدهاي مقرر در قرارداد نمي گردد .
9- تسويه حساب و استرداد اسناد تضمين پس از پايان كليه بازپرداختها صورت مي گيرد .
10- مجري موظف است در صورت بروز هرگونه مغايرت در شرايط يا اجراي پروژه با مفاد قرارداد، موضوع را سريعاً بطور كتبي جهت بررسي و درج در پرونده به صندوق اطلاع داده و مطابق تصميمات صندوق عمل نمايد .
v متقاضي در تمامي مراحل مي تواند با كارشناس مسئول طرح در صندوق در تماس بوده و با هماهنگي قبلي با وي ملاقات داشته باشد .