به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

دبيرخانه اجرايي ماده 68 برنامه سوم سازمان توانير

بسمه‌تعالي

وزارت نيرو
سازمان توانير

دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره‌شده موضوع ماده 68 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مقدمـــه : سازمان توانير براساس ماده 68 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، و مطالعات در زمينه‌هاي مرتبط با صنعت برق طبق مقررات اين دستورالعمل از محل منابع داخلي خود و در چهارچوب بودجه مصوب به اشخاص حقيقي و حقوقي تسهيلات اعتباري اعطا مي‌نمايد.
ماده 1 ) عنوانهاي كلي طرحها حسب اولويت و منابع مورد نياز هر سال توسط معاونت تحقيقات و فن‌آوري جهت درج در بودجه سالانه پيشنهاد مي‌گردد.
ماده 2 ) سازمان در حدود بودجه مصوب نسبت به انعقاد قرارداد وجوه اداره‌شده با يك يا چند بانك اقدام خواهد نمود.
ماده 3 ) معاونت مالي براساس اعلام كتبي معاونت تحقيقات و فن‌آوري مبالغ لازم را در يك يا چند مرحله به حساب بانك مربوطه واريز خواهد نمود.
ماده 4 ) متقاضي استفاده از تسهيلات بايد تواناييها و صلاحيتهاي لازم ازجمله در موارد زير را دارا باشد:
الف: متقاضي بايد در زمينه پروژه‌هاي پيشنهادي داراي تخصص، تجربه و اعتبار حرفه‌اي كافي باشد.
ب: پروژه موردنظر بايد از لحاظ سطح تكنولوژي حائز اهميت بوده و منطبق بر نيازهاي اولويت‌دار صنعت برق باشد.
ج : محصول موردنظر اعم از دستگاه يا قطعه توليدي بايد قبلاً توسط منابع داخلي يا خارجي نمونه‌سازي شده و نمونه آن از نظر طراحي، كارآيي و عملكرد به تأييد مراجع ذيصلاح برسد.
د: متقاضي نبايد ممنوعيت قانوني يا محكوميتهاي ناشي از تخلفات و سوءجريانات مالي از قبيل اختلاس، كلاهبرداري، رشوه و ... داشته باشد.
هـ : متقاضي بايد در تفاهم‌نامه متعهد شود پروژه را با حداكثر استفاده از منابع، نيروها، تخصص‌ها و امكانات داخلي به انجام برساند.
و: متقاضي بايد در تفاهم‌نامه تعهد نمايد كه بدون قيد و شرط پروژه را در مدت مقرر اجرا و اقساط تسهيلات را در سررسيدهاي مربوطه بازپرداخت‌ نمايد و خريد يا عدم خريد بخشي از توليدات پروژه از طرف واحدهاي تابعه وزارت نيرو تأثير در اجراي پروژه و بازپرداخت تسهيلات نداشته باشد.
تبصره : احراز شرايط بندهاي "الف" و "ب" و "ج" ماده 4 براساس گزارشهاي خدمات كارشناسي موضوع ماده 8 اين دستورالعمل توسط معاونت تحقيقات و فن‌آوري مشخص مي‌گردد.
ماده 5 ) شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي واجد شرايط فوق، از جهت اعطاي تسهيلات نسبت به ساير متقاضيان اولويت خواهند داشت.
ماده 6 ) ميزان تسهيلات اعطايي به متقاضيان در مورد طرحهاي پژوهشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداكثر معادل 80 درصد و در مورد ساير طرحها حداكثر معادل 65 درصد از منابع موردنياز پروژه خواهد بود.
ماده 7 ) متقاضي تسهيلات موظف است جهت تشكيل پرونده به معاونت تحقيقات و فن‌آوري مراجعه و درخواست خود را به همراه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي پروژه و اسناد و مدارك لازم با رعايت مفاد ماده 4 اين آيين‌نامه به معاونت مذكور تسليم نمايد.
ماده 8 ) معاونت تحقيقات و فن‌آوري پس از دريافت اسناد و مدارك و حصول اطمينان از كامل بودن آنها موظف است نسبت به بررسي آنها اقدام نمايد و بدين‌منظور مي‌تواند از خدمات كارشناسي اشخاص حقيقي و حقوقي (واحد تحقيقات) استفاده نمايد.
ماده 9 ) معاونت تحقيقات و فن‌آوري موظف است گزارش توجيهي، جزئيات پروژه، توليدات مربوطه و ميزان تسهيلات درخواستي را از نقطه‌نظرهاي فني، مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و طي گزارشي درخصوص توجيه‌پذيري يا عدم توجيه‌پذيري پروژه اظهار نظر و درباره ميزان تسهيلات، نحوه پرداخت، شرايط بازپرداخت و وثايق مربوطه ارائه پيشنهاد نموده و گزارش امر را به همراه پرونده و كارت اعتباري تكميل شده جهت اتخاذ تصميم به كميته منتخب هيئت مديره تحويل و گزارشات و اطلاعات تكميلي را حسب نياز كميته منتخب مذكور ارائه نمايد.
تبصره : كليه هماهنگيهاي لازم مربوط به تشكيل جلسات كميته منتخب هيئت‌مديره و تنظيم و صدور صورتجلسات به عهده معاونت تحقيقات و فن‌آوري مي‌باشد.
ماده 10 ) كميته منتخب هيئت‌مديره متشكل از حداقل سه نفر مي‌باشند كه با حكم مديرعامل شركت منصوب مي‌گردند. بررسي و تصميمات اين كميته كه جلسات آن با حضور هر سه عضو رسميت خواهد داشت طي صورتجلسه‌اي با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود . از نظر توجيه و يا عدم توجيه طرح، ميزان تسهيلات و نحوه پرداخت، شرايط بازپرداخت و تعيين ميزان و نوع وثايق كافي جهت بازگشت وجوه پرداختي مربوطه، ملاك اقدامات بعدي مي‌باشد.
ماده 11 ) در مواردي كه ميزان تسهيلات موردنظر براي يك طرح بيش از يك ميليارد ريال باشد، دعوت نمايندگاني از معاونت زيربنايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و معاونت امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي شركت در جلسات كميته منتخب هيئت‌مديره به عنوان ناظر ضروري است.
ماده 12 ) معاونت تحقيقات و فن‌آوري صورتجلسه تصميمات كميته منتخب هيئت‌مديره را اخذ و به همراه گزارش معاونت تحقيقات و فن‌آوري جهت بررسي و تصويب به هيئت مديره ارسال خواهد نمود.
ماده 13 ) معاونت تحقيقات و فن‌آوري مصوبات هيئت‌مديره را جهت تصويب نهايي به رياست مجمع عمومي سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده 14 ) درصورت تصويب تسهيلات درخواستي توسط رياست مجمع عمومي، مراتب از طريق معاونت تحقيقات و فن‌آوري به متقاضي اعلام مي‌گردد تا نسبت به تنظيم و مبادله تفاهم‌نامه با سازمان توانير (معاونت تحقيقات و فن آوري) اقدام نمايند . اصل تفاهم‌نامه به همراه ساير مصوبات جهت اقدامات بعدي به معاونت مالي ارسال مي‌گردد.
ماده 15 ) معاونت مالي نامه دستور پرداخت را براساس مصوبه رياست مجمع عمومي و تفاهم‌نامه تنظيمي تهيه و به بانك ارسال و رونوشت آن را به معاونت تحقيقات و فن‌آوري و نيز متقاضي تسهيلات به منظور مراجعه به بانك جهت عقد قرارداد ارسال خواهد نمود.
ماده 16 ) اقساط وصولي و سود و كارمزد دريافتي از گيرندگان تسهيلات به حساب وجوه اداره‌شده در بانك مربوطه واريز و در حدود بودجه مصوب به مصرف اعطاي تسهيلات مجدد خواهد رسيد.
ماده 17) پيگيري درخصوص اقساط معوق تا استيفاي كامل حقوق شركت توسط بانك عامل و يا درصورت ضرورت رأساً توسط شركت انجام خواهد گرفت.
ماده 18) درصورتي كه در هر يك از مراحل تصويب توسط كميته منتخب هيئت‌مديره، هيئت‌مديره يا رياست مجمع عمومي با اعطاي تسهيلات موردتقاضا مخالفت گردد پرونده امر مختومه تلقي و مراتب مخالفت با اعطاي وام از طريق معاونت تحقيقات و فن‌آوري به اطلاع متقاضي خواهد رسيد.
ماده 19) معاونت تحقيقات و فن‌آوري مي‌تواند سازمان لازم جهت اجراي مفاد اين دستورالعمل را تحت عنوان دبيرخانه اجرايي ماده 68، تهيه و تنظيم نمايد.
ماده 20 ) اين دستورالعمل در 20 ماده و دو تبصره در تاريخ به تصويب هيئت‌مديره سازمان توانير رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد.


بسمه‌تعالي
وزارت نيرو – سازمان توانير
دستورالعمل ارائه تسهيلات به روش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي

در اجراي ماده 68 قانون برنامه سوم توسعه و درجهت ارتقاي سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات و مطالعات، ... دستورالعمل ارائه تسهيلات به روش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود، به طرحهاي موردتأييد مجمع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره‌شده نزد بانكها به شرح زير اعلام مي‌گردد.
1-تعاريف
1-1- بانك تسهيلات‌دهنده : بانك يا مؤسسه مالي دولتي و يا تحت نظارت بانك مركزي است كه طرح موردنظر متقاضيان تسهيلات را تأييد و تسهيلات مورد نياز ايشان را تأمين و پرداخت مي‌نمايد.
2-1- تسهيلات گيرنده : شخص حقيقي يا حقوقي باشد كه با يك يا چند بانك و مؤسسه مالي دولتي يا تحت نظارت بانك مركزي جهت اجراي پروژه موردنظر خود قرارداد دريافت تسهيلات را امضاء و مبادله نموده و در حال استفاده از تسهيلات سازمان توانير مي‌باشد.
3-1- متقاضي تسهيلات : شخص حقيقي يا حقوقي مي‌باشد كه با يك يا چند بانك و مؤسسه مالي دولتي يا تحت نظارت بانك مركزي جهت اجراي پروژه موردنظر خود قرارداد دريافت تسهيلات را امضاء و مبادله نموده و علاوه بر آن در حال حاضر نيازمند به استفاده از تسهيلات سازمان توانير مي‌باشد.
4-1- نرخ سود : نرخي است كه هر سال توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليتها ازجمله براي بخش صنعت تعيين و به بانكها و مؤسسات مالي ابلاغ مي‌گردد.
5-1- نرخ سود واحد تسهيلات‌دهنده : نرخ سود، حداكثر معادل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي بخش صنعت مي‌باشد.
6-1- ما به‌التفاوت نرخ سود : به تفاوت نرخ سود محاسباتي بانكها و مؤسسات مالي از نرخ سودي كه متقاضي تسهيلات توانايي پرداخت آن را دارد اطلاق مي‌گردد.
7-1- يارانه سود : به سود ناشي از اعمال ما به التفاوت نرخ سود بر مبلغ تسهيلات دريافتي اطلاق مي‌گردد كه سازمان توانير تعهد مي‌نمايد به عنوان كمك بلاعوض و در مقابل ارائه مدارك لازم و رعايت ساير ضوابط و مقررات اين دستورالعمل به تسهيلات گيرنده پرداخت نمايد.
8-1- بانك عامل : بانك صنعت و معدن و يا ساير بانكها و مؤسسات مالي دولتي يا تحت نظارت بانك مركزي مي‌باشد كه حساب وجوه اداره‌شده موضوع ماده 68 سازمان توانير در آن افتتاح مي‌گردد.
9-1- طرح : برنامه و فعاليت موردنظر متقاضي تسهيلات كه توسط بانك تسهيلات‌دهنده به تصويب رسيده باشد.
2- شرايط
1-2- يارانه سود صرفاً به متقاضياني پرداخت مي‌گردد كه طرح آنها در راستاي تأمين نياز صنعت برق بوده و طبق اين دستورالعمل مراحل ذيل را به ترتيب گذرانده باشد:
1-1-2- بررسي و تأييد كارشناسان دبيرخانه اجرايي ماده 68
2-1-2- بررسي و تأييد كارشناسان منتخب هيئت‌مديره سازمان توانير
3-1-2- بررسي و تصويب هيئت‌مديره سازمان توانير
4-1-2- تصويب مجمع عمومي سازمان توانير
3- مقطع ارائه تقاضا : متقاضي تسهيلات مي‌تواند نسبت به ارائه تقاضاي خود با مدارك لازم در هر يك از مراحل ذيل به سازمان توانير ــ دبيرخانه اجرايي ماده 68 مراجعه نمايد:
1-3- طرح متقاضي تسهيلات به تصويب بانك تسهيلات‌دهنده جهت اخذ تسهيلات رسيده باشد.
2-3- قرارداد پرداخت تسهيلات بين متقاضي تسهيلات و بانك تسهيلات‌دهنده امضاء ومبادله شده باشد.
3-3- مدارك لازم توسط متقاضي تسهيلات، جهت دريافت بخشي از تسهيلات به بانك تسهيلات‌دهنده، ارائه شده باشد.
4-3- بخشي از تسهيلات تصويب‌شده يا تمام آن از طرف بانك تسهيلات‌دهنده به متقاضي تسهيلات پرداخت شده باشد.
5-3- محصول طرح متقاضي تسهيلات، در مراحل مختلف توليد آزمايشي يا نيمه‌صنعتي بوده و كارايي مطلوب آن به طرق ضروري توسط كارشناسان ذيربط كه منبعد تعيين مي‌شوند تأييد شده باشد.
6-3- متقاضي تسهيلات در مرحله بازپرداخت اقساط تسهيلات باشد.
4- مدارك لازم جهت استفاده از يارانه سود :
متقاضي تسهيلات جهت استفاده از يارانه سود، بايستي مدارك لازم به شرح ذيل را ارائه نمايد:
1-4- تقاضاي استفاده از تسهيلات به روش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود
2-4- پرسشنامه تكميل‌شده تقاضاي تسهيلات به روش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود طبق نمونه پيوست
3-4- اصل و تصوير قرارداد متقاضي تسهيلات با بانك تسهيلات‌دهنده
4-4- تصوير گزارش بانك تسهيلات‌دهنده مبني بر توجيه فني، اقتصادي و مالي پروژه متقاضي تسهيلات
5-4- گزارش بانك تسهيلات‌دهنده شامل : وضعيت پرداختهاي انجام‌شده توسط بانك، وضعيت اقساط پرداخت‌شده توسط متقاضي تسهيلات، ميزان پيشرفت عملي طرح و علل توقف احتمالي آن.
6-4- جدول زمان‌بندي اجراي طرح
7-4- جدول زمان‌بندي دريافت تسهيلات متناسب با زمان‌بندي اجراي طرح
8-4- جدول زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات به تفكيك اصل و سود وام
5- نحوه محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود :
مابه‌التفاوت نرخ سود براساس مشخصات پروژه، برحسب امتياز اعطايي شامل تخفيف براساس جدول ذيل محاسبه مي‌گردد:

جدول تعيين درصد تخفيف نرخ سود *

رديف

امتياز عنوان

عالي 2 %

خوب 5/1 %

متوسط 1 %

كم 5/0 %

1

صرفه‌جويي ارزي در اثر توليد محصول پروژه

 

 

 

 

2

ارتقاء سطح تكنولوژي در اثر توليد محصول پروژه

 

 

 

 

3

درجه نياز صنعت برق به محصول پروژه

 

 

 

 

4

بازار مطمئن فروش محصول

 

 

 

 

5

توانايي فني مجريان در امر توليد

 

 

 

 

6

تحقيقاتي بودن ـ توليد آزمايشي ـ توليد
نيمه‌صنعتي ـ توليد صنعتي

 

 

 

 

7

كيفيت محصول (درصورتي كه محصول توليد شده باشد )

 

 

 

 

جمع درصد تخفيف نرخ سود (ميزان امتياز )

 

 

 

 

*مابه التفاوت نرخ سود همان درصد تخفيف نرخ سود مي‌باشد كه در جدول فوق حداقل 5/3% و حداكثر 14% مي‌باشد.

6- سازمان توانير با توجه به برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه ارائه‌شده از طرف متقاضي تسهيلات، نسبت به بررسي بر پيشرفت پروژه، اقدام و براساس پيشرفت موجود نسبت به پيشنهاد دستور پرداخت يارانه سود اقدام مي‌نمايد.
7- طول دوره‌اي كه يارانه سود تسهيلات اعطايي به آن تعلق مي‌گيرد، جمعاً معادل مدت دوره ساخت و دوره تنفس و دوره بازپرداخت اقساط وام مي‌باشد.
8- مبلغ اصل و سود متعلقه و ميزان درصد سود و كارمزدهاي جنبي متعلقه در مراحل بازپرداخت تسهيلات، هر سه يا شش ماه يك بار توسط متقاضي به سازمان توانير گزارش مي‌گردد (مستنداً‌ و با ذكر مبلغ جريمه ديركرد پرداخت اقساط)
9- سود و كارمزد مربوط به ديركرد پرداخت اقساط، مشمول يارانه سود موضوع اين دستورالعمل نمي‌گردد.
10- سازمان توانير يارانه سود محاسبه شده در هر دوره سه يا شش ماهه را از طريق بانك عامل پس از ارائه مدارك مربوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات توسط متقاضي تسهيلات (مستندات بند (5-4))، در وجه نامبرده واريز مي‌نمايد.
11- كليه تسهيلات پرداخت شده تحت‌عنوان يارانه سود، به حساب هزينه قطعي سازمان توانير منظور مي‌گردد.
12- درصورت تمديد مدت اجراي طرح، براساس گزارش توجيهي ارائه‌شده توسط متقاضي و تأييد بانك تسهيلات‌دهنده و بررسيهاي كارشناسي در سازمان توانير، نسبت به نحوه ادامه پرداخت
مابه التفاوت نرخ سود و قبول تمديد زمان بودن آنكه سقف مبلغ مورد تعهد تغيير نمايد، توسط سازمان توانير تصميم‌گيري خواهد گرديد.
13- درصورت قطع بازپرداخت اقساط توسط تسهيلات گيرنده، پردخت ما به التفاوت نرخ سود نيز قطع مي‌گردد.
14- برقراري مجدد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود مستلزم برقراري مجدد بازپرداخت اقساط، وجود اعتبار و نقدينگي در سازمان توانير در آن مقطع زماني و ارائه دلايل موجه و پذيرش آن مي‌باشد.
15- درصورت هرگونه تغيير در قوانين و مقررات مربوط به يارانه سود، تبعات آن عيناً شامل اين دستورالعمل نيز مي‌گردد.
16- دبيرخانه اجرايي ماده 68 از تاريخ تصويب اين دستورالعمل در پايان هر سه ماه گزارشي از پيشرفت پروژه‌ها تهيه و در اختيار كميته منتخب هيئت‌مديره قرار مي‌دهد.
17- اين دستورالعمل مشتمل بر 17 بند مي‌باشد كه از تاريخ تصويب قابل اجرا است.