به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

 

طرح تحقيقات صنعتي آموزش و اطلاع رساني

« ضوابط و شرايط حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري »

هدف

- ترغيب و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و مطالعات كاربردي و هدايت فعاليتهاي دانشگاهي در راستاي بر طرف نمودن مشكلات و مسايل بخشهاي مختلف صنعت و معدن.

شرايط پذيرش
دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري در صورت داشتن شرايط ذيل مي توانند از تسهيلات اين دستورالعمل برخوردار گردند.
1 ـ اعلام نياز يك واحد صنعتي و يا دفاتر تخصصي وزارت صنايع و معادن به نتايج پروژه
2 ـ بيان دقيق مسئله و ضرورت اجراي پروژه
3 ـ بيان دقيق محدوده و هدف از انجام پروژه
4 ـ ارائه توجيهات فني، اقتصادي، روش تحقيق و شرح خدمات پروژه ( مراحل انجام پروژه )
5 ـ تكراري نبودن پروژه
6 ـ موضوع پروژه بايد ارتباط مستقيم با مسايل و مشكلات بخش صنعت و معدن داشته بنحويكه در راستاي ارتقاء سطح فناوريها و يا رفع موانع و مشكلات صنعتي و معدني موجود ( شامل ايجاد فناوري، اصلاح و بهبود فناوري، توسعه و يا بومي سازي فناوري، بهبود و ساماندهي مديريت ، فناروي اطلاعات، توسعه نرم افزارهاي كاربردي و ساير زمينه هاي مرتبط ) تعريف شده باشد.
7ـ هماهنگي در زمينه موضوع پيشنهادي و شرح خدمات ( مراحل انجام كار ) پايان نامه با طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني قبل از تصويب توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه
8 ـ ارائه پيشنهاد رسمي همراه با تأييد تحصيلات تكميلي حداكثر 2 ماه پس از زمان تصويب پايان نامه توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه


روش اجرا

دانشجويان متقاضي با در نظر گرفتن شرايط پذيرش بايد درخواست كتبي را با امضاي استاد راهنما و يا معاونت پژوهشي دانشگاه همراه با فرم پيشنهاد پروژه در زمان مقرر به وزارت صنايع و معادن ارائه نمايند.
- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة طرح تحقيقات صنعتي ، آموزش و اطلاع رساني جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
- دانشجو موظف است پس از برگزاري جلسه دفاع، پايان نامه را در2 جلد و بهصورت صحافي شده (طبق فرمهاي پيوست) به طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني تحويل نمايد.
- سقف حمايت براي پروژه ‎ هاي دورة كارشناسي ارشد حداكثر5،000،000 ريال
 و براي پروژه هاي دكتري 10،000،000 ريال مي ‎ باشد.

تبصره 1 : در خصوص دانشگاههايي كه در استانهايي بجز استان تهران قرار دارند لازم است كليه هماهنگيها از طريق سازمان صنايع و معادن همان استان انجام شود.

تبصره 2 : هرگونه تصحيح احتمالي در شرح خدمات منطبق با سياستهاي طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني توسط طرح صورت مي گيرد.
شرايط پذيرش پروژه
• تكميل پرسشنامه ويژه پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
• گواهي تعيين صلاحيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيت شده توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ( اعضاء هيئت علمي تكميل فرم مرتبط كفايت مي كند )
• اعلام نياز رسمي / اعلام مشاركت رسمي يك واحد صنعتي در انجام پروژه
شرايط پذيرش و حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
• تكميل پرسشنامه ويژه پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
• هماهنگي و تأييد طرح ( تاوا ) در انتخاب موضوع پايان نامه
• اعلام نياز رسمي يك واحد صنعتي و يا دفاتر تخصصي وزارت صنايع و معادن
لازم به ذكر است سقف حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا به ترتيب به سقف
 000/000/5 و 10,000,000 ريال مي باشد.
 مراحل بررسي و تصويب پروژه هاي پيشنهادي
• انجام بررسيهاي مقدماتي در حوزة كارشناسي
• طرح موضوع در كميته داخلي طرح
• طرح موضوع در كميته فني با حضور خبرگان دانشگاهي و صنعتي ( در صورت تأييد موضوع در مراحل قبل )
• تشكيل كميته تصويب بودجه براي پيشنهادهاي بالاتر از 000/000/100 ريال
• تكميل شرح خدمات و انجام امور مقدماتي جهت عقد قرارداد
• طي مراحل و تشريفات قانوني انعقاد قراردادهاي عمراني
• پروژه هايي كه از طريق فراخوانها اعلام ميشوند طي در كميته پروهشي و تخصصي نسبت به انتخاب مناسبترين مجري و تيم همكار و مناسبترين شرح خدمات با توجه به مبالغ پيشنهادي مورد تصميم گيري قرار ميگيرند.