به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

 

طرح تحقيقات صنعتي آموزش و اطلاع رساني

معرفي طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع‌رساني وزارت صنايع و معادن


طرح‌هاي عمراني وزارت صنايع ومعادن با در اختيار داشتن منابع قابل توحه يكي از اركان اصلي و پشتيباني كننده اين وزارت در راستاي دستيابي به اهداف و انجام مأموريت ها به شمار مي روند. ايفاي اين نقش توسط طرح‌هاي عمراني نيازمند اعمال ديدگاهي راهبردي براي تعيين جهت‌گيري فعاليت هاي آنها و ايجاد يكپارچگي و همراستايي اين فعاليت‌ها با سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت صنايع و معادن مي‌باشد
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع‌رساني، از جمله طرح‌هاي عمراني است كه از ابتداي سال 1374 فعاليت خود را تحت عنوان ماده 39 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آغاز كرده است. مطابق بند الف اين ماده، كليه واحدهاي صنعتي و معدني كه داراي مجوز تأسيس، پروانه‌هاي بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن هستند مكلف به پرداخت دودرهزار فروش خود مي‌باشند تا صرف اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي، آموزشي و اطلاع‌رساني شود
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع‌رساني با توجه به گستردگي حوزه فعاليت و نوع مأموريت ها ، در سه حوزه كلي تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع‌رساني فعاليت دارد. در اين راستا طرح داراي سه گروه شامل:
• گروه مطالعات و برنامه‌ريزي
• گروه نظارت و ارزيابي
• گروه پشتيباني
زير نظر مديريت طرح فعاليت دارند.
گروه مطالعات صنعتي و آموزش بدنبال تغييرات ساختاري طرح و باديدگاه تعريف و ايجاد پروژه هاي تحقيقاتي و آموزشي با توجه به نيازها وسايل فعلي و آينده بخش صنعت كشور سازماندهي شده است. اساس اين فعاليتها حركت در راستاي استراتژي طرح و در نتيجه برنامه ريزي به‌منظور تقاضاگرا نمودن امر پژوهش بوده است. اهم فعاليتهاي اين گروه در دو بخش اصلي بصورت زير دسته بندي شده است.
1- گروه مطالعات پژوهشهاي صنعتي
2- آموزش
در بخش تحقيقات و مطالعات صنعتي كليه فعاليتها در قالب استراتژيهاي زير صورت مي گيرد:
1 ـ تقاضا محوري در امر پژوهش
• تعريف پروژه هاي مطالعاتي به منظور رفع مسائل و مشكلات فني و راهبردي موجود در بخش صنعت و معدن
• تعريف پروژه ‎ هاي مطالعاتي به منظور بررسي روند توسعه فناوريهاي موجود و توسعه فناوريهاي جديد در بخش صنعت و معدن
• تعريف و هدايت پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا در راستاي مشكلات و مسايل بخش صنعت و معدن
از طريق
• اجرايي نمودن ميزگردهاي تخصصي با دانشگاهها
• نياز سنجي پژوهشي از :
• واحدهاي صنعتي
• دفاتر تخصصي وزارت صنايع و معادن
• همكاري و همفكري گسترده و نزديك با انجمنهاي صنفي، علمي و تخصصي
• بازبيني در پروژه هاي خاتمه يافته ( اعم از كارشناسي ارشد و دكترا و ساير پروژه ها ) كه ميتواند زمينه اي براي انجام پروژه ‎ هاي كاربردي و در نتيجه تجاري شوند.
2 ـ كمك به نهادينه نمودن تحقيقات در واحدهاي توليدي صنعتي و معدني
• از طريق تسهيلات بند ج ماده 39
• از طريق افزايش سهم مشاركت واحدهاي صنعتي در تأمين هزينه پروژه به ميزان حداقل 30% از كل مبلغ پروژه
3 ـ تدوين برنامه عملياتي و اجرايي به منظور
• كاربردي تر شدن نتايج پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در بخش صنعت و معدن
• رديابي و تعيين ميزان اثر بخشي پروژه هاي انجام شده
• تهيه شناسنامه مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي و بويژه محققين طرف قرارداد بمنظور سهولت تصميم گيري در واگذاري پروژه ‎ هاي تحقيقاتي
4 ـ شفاف سازي مراحل انجام پروژه و پياده نمودن عبارات كليدي كه قابل كاربرد در شرح خدمات پروژه ها .را داشته باشند
5 ـ همكاري با انجمنهاي علمي و صنعتي در ساير زمينه ها و استراتژيهاي جديد معاونت
6 ـ توجه ويژه به مشكلات و مسائل واحدهاي پرداخت كننده دو در هزار از طريق توزيع فرمهاي نياز سنجي پژوهشي و جمع بندي و تحليل فرمهاي تكميل شده از واحدهاي توليدي
7 ـ كمك به ايجاد و گسترش شركتها و مراكز تحقيقاتي تخصصي
8 ـ برنامه ريزي جهت تعميم پروژه هاي فراخوان سوم سال 1380 براي ساير صنايع در صورت لزوم
9 ـ طراحي و تهيه فرم جديد پيشنهاد پروژه به منظور شفاف سازي الزامات و شرايط پذيرش پروژه با توجه به رفع مشكلات قبلي و نيازهاي آتي و افزايش سرعت در پاسخ به پيشنهاد پروژه ها
10 ـ بازنگري و نهايي نمودن دستورالعمل حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
11 ـ توسعه منابع تخصصي فارسي در بخش صنعت و معدن
12 ـ اطلاع رساني مناسب بمنظور شفاف سازي گردش كار در روند بررسي پروژه هاي پيشنهادي از طريق انتشار بروشورهاي راهنما
نحوه و شرايط انجام پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي

به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي تدوين شده در چارچوب استراتژي طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني، بخش عمده اي از فعاليتها به صورت پروژه هاي مطالعاتي راهبردي، تحقيقاتي، كاربردي و توسعه اي و همچنين در قالب حمايت از پروژه ‎ هاي كارشناسي ارشد و دكترا در شاخه هاي مختلف صنعتي به اجرا در مي آيد.
پروژه ها به طور عمده حاصل فرايند نياز سنجي پژوهشي از بخش صنعت و معدن و يا پيشنهادي از سوي دانشگاهها و ساير مراكز پژوهشي مي باشند.
شرايط پذيرش پروژه
• تكميل پرسشنامه ويژه پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
• گواهي تعيين صلاحيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيت شده توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ( اعضاء هيئت علمي تكميل فرم مرتبط كفايت مي كند )
• اعلام نياز رسمي / اعلام مشاركت رسمي يك واحد صنعتي در انجام پروژه
شرايط پذيرش و حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
• تكميل پرسشنامه ويژه پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
• هماهنگي و تأييد طرح ( تاوا ) در انتخاب موضوع پايان نامه
• اعلام نياز رسمي يك واحد صنعتي و يا دفاتر تخصصي وزارت صنايع و معادن
لازم به ذكر است سقف حمايت از پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا به ترتيب به سقف 000/000/5 و 000/000/10ريال مي باشد .
مراحل بررسي و تصويب پروژه هاي پيشنهادي
• انجام بررسيهاي مقدماتي در حوزة كارشناسي
• طرح موضوع در كميته داخلي طرح
• طرح موضوع در كميته فني با حضور خبرگان دانشگاهي و صنعتي ( در صورت تأييد موضوع در مراحل قبل )
• تشكيل كميته تصويب بودجه براي پيشنهادهاي بالاتر از 000/000/100 ريال
• تكميل شرح خدمات و انجام امور مقدماتي جهت عقد قرارداد
• طي مراحل و تشريفات قانوني انعقاد قراردادهاي عمراني
• پروژه هايي كه از طريق فراخوانها اعلام ميشوند طي در كميته پروهشي و تخصصي نسبت به انتخاب مناسبترين مجري و تيم همكار و مناسبترين شرح خدمات با توجه به مبالغ پيشنهادي مورد تصميم گيري قرار ميگيرند .
آموزش
با توجه به اهميت و جايگاه آموزشي در توسعه صنعتي كشور يكي از زمينه هاي مهم و اصلي فعاليتهاي اين طرح كمك به نهادينه سازي و گسترش هر چه بيشتر آموزشهاي كاربردي و تخصصي كوتاه مدت در بخش صنعت و معدن كشور مي باشد. در هيمن راستا و با توجه بررسيهاي انجام شده و نيازهاي موجود در كشور بخش آموزش طرح تحقيقات صنعتي و آموزش و اطلاع رساني در حال حاضر فعاليتهاي خود را در قالب برنامه ها و سياستهاي زير دردست اقدام دارد:
1 ـ كمك به ايجاد و گسترش مراكز آموزشي صنعتي معدني حرفه اي با تأكيد به ايجاد مراكز آموزشي تخصصي
1 ـ 1 ـ توسعه و تخصصي نمودن مراكز موجود
2 ـ 1 ـ ايجاد مراكز تخصصي در زمينه هايي كه در حاضر وجود ندارد
2 ـ گسترش ارتباط ميان دانشگاهها و مراكز آموزشي صنعتي و معدني بمنظور :
1 ـ 5 ـ افزايش سطح علمي آموزشهاي تخصصي
2 ـ 5 ـ بكارگيري پتانسيلها و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاهها در بخش آموزش صنعت و معدن
3 ـ 5 ـ نهادينه شدن آموزشهاي كاربردي و كوتاه مدت
3 ـ ارتباط و همكاري با انجمنهاي صنفي بمنظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي
4 ـ حمايت از همايش ملي و بين المللي تخصصي مرتبط با صنعت و معدن
5 ـ حمايت از چاپ كتابها و نشريات تخصصي كاربردي در بخش صنعت و معدن
1 ـ 3 ـ حمايت از چاپ و انتشار كتب تخصصي
2 ـ 3 ـ حمايت از چاپ و انتشار جزوات و بولتنهاي آموزشي
3 ـ 3 ـ حمايت از چاپ و انتشار تخصصي صنعت و معدن
6 ـ برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي كاربردي و مديريتي جهت مديران ارشد وزارت صنايع و معادن
7 ـ حمايت از برگزاري دوره ها، كارگاهها و سمينارهاي آموزشي كاربردي در بخش صنعت و معدن
8 ـ تهيه شناسنامه براي مراكز آموزشي بر اساس فعاليتهاي قبلي آنها بمنظور تصميم گيري در خصوص نحوه و ميزان همكاريهاي آينده

برنامه‌هاي عملياتي
:به منظور تقاضامحوري در چارچوب صنعتي
ـ استخراج مسائل و مشكلات بخش صنعت و معدن كشور
ـ شناسايي نيازهاي آتي صنعت و معدن
ـ الويت‌بندي مشكلات
ـ تعريف و جهت‌دهي تقاضاها در قالب پروژه هاي كاربردي و توسعه‌اي

و با ضرورت پاسخگويي به دو نياز اساسي و روشن بخش صنعت و معدن كشور
ـ ارتقاء كيفي محصول و فرآيند
ـ ارتقاء بهره وري
•برنامه‌هاي عملياتي طرح تحقيقات صنعتي ، آموزش و اطلاع‌رساني در زمينه‌هاي اساسي زير سازماندهي شده است
•بسترسازي جهت افزايش ميزان منابع مالي طرح از طريق انجام پروژه‌هاي مشترك با ساير رديف‌هاي اعتباري بودجه سنواتي
• بسترسازي افزايش وصول منابع مالي با توجه به ماده 39 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
با تمركز بر واحدهاي صنعتي و معدني دولتي
• بسترسازي جهت بهره‌گيري از منابع مالي بين‌المللي در اجرا پروژه‌هاي كاربردي توسعه‌اي مورد نياز بخش صنعت و معدن
• تخصيص بهينه منابع مالي در جهت اجراي پروژه‌هاي كاربردي-توسعه‌اي آموزش و اطلاع‌رساني متناسب با سهم واحدهاي صنعتي تامين كننده و مناطق جغرافيايي (استانها)
• تخصيص منابع مالي در جهت اجراي فعاليت‌هاي طرح در راستاي برنامه‌ها و اهداف كلان برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور
• توجه به تخصيص منابع مالي به صنايع و مناطق نيازمند حمايت‌هاي ويژه در كشور
•تخصيص بهينه منابع به مراكز پژوهشي و دانشگاه‌هاي كشور بر اساس برنامه مدون (قطبهاي پژوهشهاي كاربردي توسعه‌اي)
• تخصيص بهينه منابع به پژوهشگران كشور بر اساس توانمنديها و آئين‌نامه مصوب
• اشاعه مفاهيم نوين مديريت و توسعه منابع انساني در واحدهاي صنعتي و معدني با حمايت از انجام پروژه‌هاي مطالعات منابع انساني
• اجرا دوره‌هاي آموزش خاص مديران جهت ارتقاء سطح علمي و مهارتي آنان
• كمك به اجرا سمينارها و كارگاه‌هاي تخصصي مورد نياز بخش صنعت و معدن
• كمك به اجرا دوره‌هاي آموزشي- تخصصي كوتاه مدت جهت ارتقاء سطح مهارت‌هاي (كاربردي و علمي) واحدهاي صنعتي بر اساس نيازسنجي آموزشي واحدهاي صنعتي و معدني

•برنامه هاي عملياتي طرح تحقيقات صنعتي آموزش و اطلاع در زمينه هاي زير سازماندهي شده است
حمايت از ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و معدني با تاكيد بر جنبه كاربردي آن جهت بهبود نظام‌ها و روش‌هاي توليد و توسعه دانش فني درون‌زا با استفاده از تسهيلات بند ج ماده 39
• حمايت از ايجاد مؤسسات واسط دانشگاه و صنعت با مشاركت دانشگاه و صنعت از طريق حمايت از تحقيقات كاربردي-توسعه‌اي آنها
• حمايت از ايجاد دفاتر طراحي مهندسي به منظور ايجاد توسعه و انتقال دانش فني در زمينه‌هاي تخصصي با مشاركت صنعت و دانشگاه
• حمايت از تأسيس تشكل‌هاي صنعتي و صنفي و انجمنهاي علمي ( NGO )
• بسترسازي افزايش نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي ، آموزش و اطلاع‌رساني
• حمايت از جهت‌گيري تحقيقات مراكز آموزش علمي كشور به سوي حل معضلات صنعتي و معدني
• حمايت از انتشار آخرين دست آوردهاي علمي فني مراكز تحقيقاتي ايران در جهان
• حمايت از افزايش ميزان انتشارات علمي و فني
• حمايت از افزايش ميزان ثبت اختراعات كشور
• حمايت از ايجاد ارتباط نظام‌مند و كارامد ميان مراكز پژوهشي و دانشگاهي كشور
• ارتباط و همكاري وسيعتر بين دانشگاه و صنعت با تآكيد بر فعاليتهاي جهت‌دار
• كمك به ايجاد بانكهاي اطلاعاتي تخصصي، بين رشته‌اي و سازماني
• كمك به ايجاد شبكه اطلاع رساني صنعتي كشور از طريق بستر سازي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي واحدهاي صنعتي ، انجمن هاي تخصصي و علمي
• كمك به توسعه امر اطلاع رساني به واحدهاي صنعتي به منظور ارائه آخرين مطالعات جهاني در زمينه هاي مرتبط
• توسعه امر اطلاع رساني بين واحدهاي پژوهشي و واحدهاي صنعتي و معدني
• بستر سازي بهره‌گيري از امكانات فنآوري اطلاعات در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليتهاي صنعتي و تجاري در بخش صنايع و معادن

به منظور پيگيري سياست هدايت چرخه تحقيق از مرزهاي دانش تا تجاري‌سازي در چارچوب همكاري‌هاي :متقابل داخلي و خارجي در راستاي
ـ بسترسازي در جهت انتقال و بومي‌سازي فناوري
ـ ايجاد دانش فني و تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي
ـ همكاري متقابل با مراكز داخلي و بين المللي

برنامه‌هاي عملياتي طرح تحقيقات صنعتي آموزش و اطلاع رساني در زمينه هاي اساسي زير سازماندهي شده است.
• جهت‌دادن به انتقال تكنولوژي از خارج براي جذب و بومي‌شدن آنها با تأكيد بر الويتهاي توسعه تكنولوژيكي كشور
• پيگيري پژوهش‌هاي آزمايشگاهي در مقياس نيمه‌صنعتي با تاكيد بر فعاليتهاي پيشين طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع‌رساني
• حمايت از تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي در كشور
• كمك به ايجاد دانش فني در واحدهاي صنعتي از خلال فعاليتهاي تحقيق و توسعه
• ‌تخصيص بخش معيني از منابع در فعاليتهاي تحقيقاتي در مرزهاي دانش كه با توجه به الويتهاي فنآوري كشور مي‌تواند به توسعه تكنولوژي كشور منجر شود
• استفاده بهينه از امكانات بين‌المللي در راستاي اجراي پروژه‌هاي انتقال دانش‌ فني
• جلب همكاري متخصصين خارج از كشور
• همكاري متقابل با مراكز داخلي و بين‌المللي در اجراي فعاليتهاي ايجاد، بهبود و توسعه فناوري
• الويت به پژوهشهاي كاربردي توسعه‌اي كه در جهت تكميل چرخه تحقيق از مرزهاي دانش تا تجاري‌سازي عمل مي‌نمايد.