تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران

نمودار گردش كار

گردش كار :

الف ـ معيار پذيرش طرح :
   1- طرح بايد داراي تأييديه‌هاي علمي و كاربردي از مراجع ذيصلاح باشد كه اين مراكز عبارتند از:
سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران ـ
وزارت صنايع كليه مراكز تحقيقات ارگان‌هاي دولتي (شركت مخابرات مركز تحقيقات الكترونيك) دانشگاههاي رسمي و دولتي كشور.
   2- طرح مي‌بايستي در مرحله نيمه صنعتي ـ نمونه سازي ـ مشابه‌سازي و يا تحقيقاتي (پايلوت پلنت) بوده و اگر در مرحله توليد قرار گرفته باشد مورد پذيرش صندوق نمي‌باشد.

گــام اول: تشكيل پرونده اعتباري :
   در ابتدا پس از مراجعه طراح به صندوق و يا معرفي آنان از طريق مراكز فوق‌الاشاره اطلاعات لازم و كافي به همراه پرسشنامه درخواست تسهيلات مالي جهت پذيرفته شدن طرح توسط اين صندوق به آنان داده مي‌شود در صورت داشتن شرايط فوق‌الذكر مدارك جهت تشكيل پرونده اعتباري از طراح اخذ مي‌گردد در بعضي موارد طرح‌ها از كانال سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به صندوق معرفي شده كه در غير اين صورت تشخيص بند (2و1) توسط اين سازمان انجام گرفته و در بعضي موارد به علت نداشتن مدارك لازم و كافي، نواقص طرح توسط اين صندوق به اطلاع طراحان رسيده تا جهت تكميل و ارائه آن اقدام نمايند.
    طرح‌هاي معرفي شده از طرف سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران از دو حال خارج نيست:
الف ـ در بيشتر موارد تأييديه علمي طرح توسط پژوهشكده مربوطه و براساس مصوبه كميته تخصصي انجام پذيرفتند و به استناد آن گواهي‌نامه تأييديه علمي صادر مي‌گردد كه در پرونده طراح درج مي‌گردد.
ب ـ بعضاً طرحي كه فاز پژوهشي آن در سازمان انجام گرفته مي‌بايستي برگه اختتاميه آن طرح را دارا باشد تابراساس آن جهت فاز نيمه صنعتي بتواند از تسهيلات مالي صندوق استفاده نمايد. پس از كامل شدن مدارك و تشكيل پرونده اعتباري مبلغي معادل 5/1 در هزار تسهيلات درخواستي به عنوان هزينه كارشناسي محاسبه گرديده و به مجري طرح اعلام مي‌شود تا پس از واريز مبلغ و ارسال فيش بانكي آن نسبت به تعيين كارشناس مربوطه اقدام گردد.

گام دوم: تكميل پرونده اعتباري:
   در اين مرحله پرونده طرح همراه با فرم ارزيابي و كارشناسي ضمن هماهنگي با مديرعامل توسط بخش تداركات صندوق به كارشناس ذيربط ارجاع تا ايشان به تناسب رشته مورد نظر و با دقت نظر كافي و لازم پس از بازديد از طرح امكانات تجهيزات و… پرونده را همراه با گزارش كارشناس به صندوق عودت نموده كه در اين مرحله طرح در دستور كار كميته اعتباري قرار مي‌گيرد.

گام سوم : استعلام از بانك مركزي:
   مرحله بعدي مسؤوليت مسؤول‌ پذيرش طرح گرفتن استعلام از وضعيت بدهي و يا چك‌هاي برگشتي از طراحان از اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و اگر در استعلام ياد شده طراحان داراي سابقه صدور چك بلامحل و يا بدهي باشد موارد در پرونده درج گرديده و جهت تصميم‌گيري نهايي به كميته اعتباري ارجاع مي‌گردد.

گام چهارم: تصويب طرح:
   كميته اعتباري متشكل از 5 نماينده از طرف صاحبان سهام تشكيل مي‌گردد اين كميته پس از بررسي دقيق پرونده و نظرات كارشناسي طرح نسبت به تصويب يا عدم تصويب آن اقدام مي‌نمايد در اين جلسه مبلغ تسهيلات ـ وثيقه مورد نظر ـ نوع قرارداد (فروش اقساطي ـ جاري كارگاهي) تعداد پرداخت تعداد اقساط ـ زمان شروع بازپرداخت در قالب شرايط اعطاي تسهيلات تعيين مي‌گردد.

گام پنجم: مراحل حقوقي و انعقاد قرارداد:
   پس از تصويب طرح پرونده اعتباري به بخش حقوقي و قراردادها ارجاع مي‌گردد بخش حقوقي پس از احراز شرايط اعطاي تسهيلات شامل ثائق و مدارك لازم نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مي‌نمايد.

گام ششم: ارجاع به بخش مالي صندوق :
   در اين مرحله پس از امضاء قرارداد توسط مجري طرح و ضامنين و امضاء آن توسط مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره مسؤول امور مالي نسبت به اولين پرداخت با توجه به شرايط مورد نظر هيئت‌مديره اقدام مي‌نمايند مراحل بعدي پرداخت تسهيلات منوط به ارائه هزينه فاكتورهاي مربوط و بازديد محل طرح و مراحل پيشرفت كار از سوي نماينده صندوق مي‌باشد.

گام هفتم: وصول اقساط تسهيلات :
   در اين مرحله مجري طرح به موجب قرارداد في‌مابين موظف به بازپرداخت تسهيلات در مقاطع زماني تعيين شده مي‌باشد در صورت عدم پرداخت اقساط در سه ماه متوالي اخطارهايي از سوي صندوق براي مجري طرح و ضامنين ارسال مي‌گردد در صورتي كه اقساط پرداختي بيش از 6 ماه متوالي به طول انجامد تسهيلات پرداختي معوقه شده و پيگردهاي قانوني عدم پرداخت اقساط را به دنبال دارد كه به طور جدي از سوي صندوق اقدام مي‌گردد.
   شايان ذكر است كه اقتصاد كشور در مرحله كنوني خود نياز مبرمي به حمايت از كساني دارد كه با انديشه‌هاي نو در ايجاد باورهاي علمي و فني در عرصه حيات اقتصادي و اجتماعي كوشا هستند. غفلت از اين مهم زيان‌هاي جبران ناپذيري را به كشور وارد خواهد ساخت.
   اين صندوق در حد وسع خود تلاش مي‌نمايد ولي كمبود منابع امكان استفاده از مقدورات صندوق را محدود مي‌نمايد. تجربه صندوق نشان داده است كه كمك‌هاي مالي محدود نه تنها مشكل مبتكران و محققان را حل نمي‌كند، بلكه بعضاً آنها را گرفتار نموده و از زندگي عادي نيز محروم مي‌نمايد. لذا مسؤولين صندوق اعتقاد دارند كه كمك‌هاي مالي به اندازه راهگشاي توسعه خواهد بود. زيرا توسعه اقتصادي در كشور از مسير توسعه صنعتي و توسعه از طريق توسعه تكنولوژي و فناوري و توسعه تكنولوژي و فناوري از جانب پيشتازان انديشه و فن امكان پذير است. با آرزوي توفيق همه كساني كه قدم در راه نهاده‌اند. انشاءا…