خرید ریسك طرحهای نوآورانه توسط صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
روابط عمومی صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن: برای نخستین بار در كشور صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن مخاطرات طرحهای مراكز تحقیق و توسعه صنعتی و معدنی را پوشش داده ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران
فرم راهنما

بمنظور ارسال اطلاعات اولیه طرح خود به صندوق نسبت به تکمیل " فرم پرسشنامه اولیه" اقدام فرمایید. بدیهی است که پس از تایید فرم اولیه از سوی صندوق و اعلام به متقاضی، وی باید نسبت به مراجعه به سایت صندوق و تکمیل و ارسال فرم PFS اقدام نماید. خلاصه کاربرد هریک از فرمها بصورت زیر می باشد :

• فرم پرسشنامه اولیه
• فرم PFS

ارسال اولیه اطلاعات
ارسال اطلاعات مبسوط پس از تایید صندوق و اعلام به متقاضی

لازم به ذکر است که هزینه های کارشناسی هر طرح به میزان یک و نیم در هزار مبلغ مورد تقاضا، باید به هنگام تحویل مدارک تکمیل شده فرم PFS از سوی متقاضی به حساب دارای مشخصات زیر واریز و رسید آن تحویل صندوق گردد.

حساب شماره52298710 بانک کشاورزی شعبه مرکز تجاری گلستان، کد 1180 - شهرک قدس