به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران

معرفي

بسمه‌تعالي

1- تأسيس صندوق:
با توجه به اهميت تحقيق و ابتكار و ضرورت سرمايه‌گذاري در اين زمينه و نقش آن در خوداتكايي و توسعه كشور، صندوق حمايت مالي از محققين و مبتكرين با هدف كمك مالي به محققين كشور در دي‌ماه سال 67 به تصويب شوراي پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كشور رسيد و در پي آن اين صندوق در مرداد ماه 1368 با سرمايه 000ر000ر502ر1 ريال تأسيس و پس از تصويب اساسنامه و تأييد نهايي توسط شوراي پول و اعتبار و مجمع عمومي بانك‌ها در تاريخ 5 دي‌ماه 1368 به عنوان شركت غيرانتفاعي به ثبت رسيد.

2- اهداف صندوق:
هدف صندوق برابر اساسنامه عبارت از تأمين منابع مالي مورد نياز محققين و مبتكرين اعم از حقيقي و حقوقي به‌منظور دستيابي به خودكفايي و استقلال اقتصادي كشور و رهايي از وابستگي است.

3- صاحبان سهام:
صندوق از مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بانك ملي ايران ـ بانك سپه ، بانك تجارت ـ بانك صادرات ايران ـ بانك مسكن ـ بانك كشاورزي ـ بانك رفاه كارگران ـ بانك ملت ـ سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و وزارت صنايع تشكيل شده است. ميزان سهام اعضاء صندوق و درصد سهم هر يك از اعضاء براساس آخرين تغييرات در سرمايه طي دو مرحله به شرح زير مي‌باشد.

سهــام

درصــد

بانك

16000

63/26

. بانك مركزي ج.ا.ا

8000

32/13

بانك ملي ايران

8000

32/13

بانك رفاه كارگران

8000

32/13

بانك صنعت و معدن

4000

66/6

بانك كشاورزي

3800

32/6

بانك ملت

3600

99/5

بانك سپه

3600

99/5

بانك تجارت

3000

99/4

بانك صادرات ايران

2000

07/0

بانك مسكن

40

07/0

وزارت صنايع

40

07/0

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي

60080

100

جمـــع

فعاليت‌ها:
صندوق در طول فعاليت خود با استفاده از سرمايه اوليه و سرمايه افزايش يافته و با تخصيص بيش از 5 ميليارد ريال اعتبار موفق به حمايت مالي بيش از 30 پروژه تحقيقاتي در مرحله نوآوري ابتكار و نيمه صنعتي و مراكز تحقيقاتي بخش خصوصي با معرفي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران ـ وزارتخانه‌هاي صنعتي ـ سازمان‌ها و مراكز معتبر علمي و تحقيقاتي كشور شده است.