به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعملهای اجرایی

موسسه توسعه فناوري نخبگان

معرفی

در سالهاي اخير، مهاجرت افراد متخصص و نخبه به خارج از کشور روندي رو به رشد داشته است.
عدم وجود بستر مناسب جهت اشتغال و بکارگيري دانش و تخصص سرمايه هاي علمي کشور، يکي از مهمترين عوامل مهاجرت آنها مي باشد. مؤسسه توسعه فناوري نخبگان با هدف عالي حفظ نخبگان، در پي حمايت از اشتغال آنان در واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط با فناوري پيشرفته است كه توسط خود آنان و در جهت اجرائي نمودن طرح و ايده اقتصاديشان ايجاد شده است. اين موسسه يکي از مؤسسات سرمايه گذاري خطر پذير(Venture Capital) مي باشدکه در اواسط سال 1381 تاسيس گرديد و به همت مديران و کارشناسان خويش توانسته است تجربه جديد سرمايه گذاري خطر پذير را در تئوري و عمل بيازمايد. ساختار مؤسسه ايجاب نموده است تا همانند يک صندوق سرمايه گذاري خطر پذير به تشکيل پرتفوي (سبدسهام) از سهام شرکتهاي تازه تأسيس بپردازد و با مطالعه و موشکافي طرحها، امکاسنجي و توجيه پذيري مالي، فني و بازار، طرحها را گزينش نمايد. عملکرد مؤسسه از ابتداي شکل گيري تا کنون بيانگر سير صعودي و مثبت در کسب تجربه و مهارت و مديريت فعال بر اين گونه شرکتها و ايجاد ارزش در آنها مي باشد. مؤسسه اميدوار است تا با ورود سرمايه گذاران و مراکز تأمين مالي، گوشه اي از نياز کشور به اشتغال زايي، گسترش فناوري و رشد اقتصادي مرتفع گردد.
نحوه مشارکت
مؤسسه اهداف خود را از طریق سياست‌هاي تجهيز منابع مالي و سوق دادن آن در جهت ايجاد اشتغال و حفظ نخبگان، در قالب فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر فناوري انجام مي‌دهد؛ كه در این راستا از تئوریها و روشهای علمی مديريت سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز(Venture Capital) استفاده مي‌نمايد. به این ترتیب مؤسسه به عنوان يک سرمايه‌گذار حمايتي در شرکتهای نوپا(Start Up) سرمايه‌گذاري مي‌کند.حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري
نوع صنعت مورد هدف:
در حال حاضر سياست مديريت مؤسسه، سرمايه‌گذاري در همه صنايعي است که توجيه مناسب سرمايه‌گذاري داشته باشند . (Balance Fund)
منطقه سرمايه‌گذاری:
مشارکت و سرمايه‌گذاري مؤسسه در کشور ايران و در راستای حمايت از کارآفرينان نخبه و ايجاد اشتغال است و به منطقه يا استان خاصي محدود نمي‌گردد.
مرحله سرمايه‌گذاري:
بر اساس منشور اجرايي، موسسه در مراحل اوليه (Early Stage) و مراحل گسترش طرحها (ExpansionStage) سرمايه‌گذاري مي‌کند.

ويژگيهاي کلي:

  • مشاركت مالي در تأسيس شركتهاي مبتني بر فناوري همراه با سهيم شدن در ريسك پروژه‌هاي پرخطر
  • حمايت از پروژه‌ها از مرحله دانش فناوري تا مرحله توليد محصول نهايي.
  • مشاركت با شركتهاي جديد و نوپا با سرمايه اوليه كم.
  • استراتژي خروج از طريق انتقال حداکثر مالکيت به کارآفرين.
  • اولويت حمايت از پروژه‌هاي با حداقل 60% تركيب جمعيتي جوان.

ويژگيهاي بارز:

  • واگذاري تدريجي سهام به کارآفرينان طرح در صورت داشتن توان و تمايل آنان.
  • نظارت مداوم مالي و حقوقي شركتها در جهت جلوگيري از ورشکستگي و ارائه مشاوره‌هايي در زمينه‌هاي گوناگون نظير مباحث مالي، حقوقي، مديريتي و غيره.
  • همراهي شرکتها تا مرحله سوددهي پروژه و جلوگيري از افشاي دانش فني.
  • بهره گيري از تئوريها و روشهاي سرمايه گذاري پر خطر (Venture Capital) در مدل مشارکت مالي و نيز در امکان سنجي و راه اندازي طرحها
به منظور گسترش شبکه تبادل امکانات و اطلاعات و بهره‌گيري از اثرات هم‌افزايي ميان شرکتهای تحت حمایت، مؤسسه با برخی از مراکز رشد، مشارکت نموده و از خدمات آزمایشگاهی و ... آنها به نفع شرکتهای تحت حمایت استفاده مي‌نمايد.