به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعملهای اجرایی

صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن

معرفی

فعاليت هاي تحقيق و توسعه به عنوان سنگ زيربناي توسعه صنعتي كشور از اركان لازم براي رسيدن به جامعه دانايي محور مي باشد . تجربه كشورهاي صنعتي در حمايت از واحدهاي پژوهشي نشانگر اهميت و جايگاه تحقيق و توسعه در توسعه آنها مي باشد. در اين بين نقش بخش غيردولتي در جهت رقابت پذيري صنايع غير قابل انكار مي باشد .اين صندوق در جهت حمايت هر چه بيشتر از واحدهاي پژوهشي غير دولتي از طرح هايي كه اجراي آن موجب افزايش اندوخته هاي علمي و فني مي شود و يا طرح هايي كه موجب استفاده از اندوخته هاي علمي و فني براي طراحي يا ابداع روش ها و كاربردهاي نوين گردد ، تشكيل گرديده است .