تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

 

معرفي ما  
 

   در يك اقتصاد دانش محور رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال متناسب، با ظرفيت نوآوري تحقق مي‌يابد. در چنين اقتصادهايي ايده‌ها از طريق سرمايه‌گذاري به محصول، فرآيند و يا سيستمهاي نوين تبديل مي‌گردد. دسترسي به ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري (اعتبارات) براي كار آفرينان و پژوهشگران عامل مهمي در ايجاد نوآوري و بهره برداري از توان فناوري در اقتصاد ملي است.
    امروزه با رويكرود نوين فن‌آوري و مديريت اطلاعات و حركت به سوي اقتصاد دانش محور، استفاده از روشهاي نوين اطلاع رساني و مديريت اطلاعات امري ضروري و اجتناب ناپذير است. در اين راه با پيشرفتهايي كه در شبكه جهاني اينترنت حاصل شده و امكانات سودمندي كه اين شبكه در اختيار قرار مي‌دهد اينترنت به يك پايگاه اصلي و مهم براي تحقق اهداف محققان در جهت دستيابي به يك مجموعه مرتبط و بر پايه تبادل اطلاعات، بدل گشته است.
    بنابراين با توجه به اهميت اطلاع رساني موثر و شفاف شبكه اطلاع رساني تسهيلات اعتباري با هدف اطلاع رساني اثر بخش در جهت تكريم ارباب رجوع و تحقق اهداف آن در اطلاع رساني مجريان، مشتريان و ساير كاربران با همكاري اوليه سازمانها و دستگاههاي ذيل كه متولي بيش از 40 ميليارد تومان تسهيلات اعتباري ساليانه هستند ايجاد شده است.

1. طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
2. مركز گسترش تكنولوژي اطلاعات سازمان گسترش و نوسازي كشور
3. معاونت توسعه تكنولوژيهاي نو سازمان گسترش و نوسازي صنايع
4. صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
5. سازمان توانير دبيرخانه ماده 68 برنامه سوم توسعه
6. سازمان صنايع كوچك ايران
7. طرح اعطا كمك‌هاي فني و تكنولوژي به صنايع
8. صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران
9. دفتر همكاريهاي فناوري

   تبادل اطلاعات اوليه در مورد طرحهاي مورد بررسي و متقاضيان تسهيلات هر دستگاه، همكاري در ارائه تسهيلات براي طرحهاي مورد توافق دستگاهها با توجه به محدوديتها و امكانات و جلوگيري از تخصيص دستگاههاي مختلف به طرحهاي يكسان، هماهنگي جهت ارائه تسهيلات به تقاضاهاي مشابه در ساير دستگاهها، شناسايي توانايي فني و اجرايي متقاضيان و معرفي آنها به دستگاههاي ديگر از مهمترين اهداف ايجاد شبكه اطلاع رساني تسهيلات اعتباري مي‌باشد.
    شبكه اطلاع رساني تسهيلات اعتباري جايگاه مناسبي براي تعامل متخصصان، محققان، مبتكران، صنعتگران و نوآوران با سازمانهاي ارائه دهنده تسهيلات در جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر در راستاي ايجاد ايراني آبادتر است. بنابراين در جهت برطرف نمودن كاستي‌ها و نواقص، نيازمند نظرات و پيشنهادات سازنده شما هستيم. بديهي است نگاه منتقدانه شما در جهت بهبود شبكه اطلاع رساني تسهيلات اعتباري، راه گشا خواهد بود.